پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سامانه شفافیت

  این سامانه  با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری کازرون  از تاریخ 15 اسفند 1397 آغاز به کار کرده است 
 

 

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0